LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska i Wspólnicy spółka komandytowa

Wpisana do rejestru przedsiebiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000266325, NIP 525-238-07-08, Regon 140739797.

al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa

+48 22 621 56 56

+48 22 621 73 77

kancelaria@lta.pl


Przedstawicielstwo LTA w Berlinie

Rechtsanwalt (Adwokat) Hugo Kollatay

Alt-Tegel 33, 13507 Berlin, Niemcy

+49170 314 28 95

+49(0)30/92 25 68 55

+49(0)30/92 25 68 54


Polityka prywatności