Zespół
Filip Dopierała

adwokat, partner
Założyciel oraz Partner Kancelarii LTA Doradztwo Prawne. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu doradztwa korporacyjnego i podatkowego.

Reprezentuje inwestorów polskich i zagranicznych: w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym Sądem Najwyższym i SOKiK) oraz polubownymi; w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny; w postępowaniach, upadłościowych i układowych; w negocjacjach i mediacjach z kontrahentami. Prowadzi obsługę prawną największych spółek m.in. z sektora energetycznego, transportowego a także doradztwo w zakresie kontraktów inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w dziedzinie infrastruktury kolejowej i budownictwa.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Aplikację Prokuratorską w Warszawie. Jako prokurator działu spraw gospodarczych prowadził liczne śledztwa w Warszawie w dużych i głośnych sprawach.

Obecnie wykonuje zawód adwokata, wpisany jest także na listę radców prawnych.

Był wykładowcą prawa gospodarczego w Centrum Szkolenia Kadr oraz prowadził wykłady z zakresu prawa podatkowego dla aplikantów adwokackich. Był również prelegentem wielu sympozjów i szkoleń w zakresie przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa i podatków oraz rozwiązań systemowych związanych z darowiznami i kumulowaniem kapitału.

Jest członkiem stowarzyszenia ACFE oraz pomysłodawcą terminu "kapitał żelazny" używanym przez organizacje dobroczynne.

Jest autorem wielu publikacji prawnych, książek, wystąpień publicznych i medialnych.

dopierala@lta.pl
Milada Czajkowska

radca prawny, partner
Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym oraz gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów inwestycyjnych a także wieloletnią praktykę w skomplikowanych procesach sądowych. Zajmuje się również kompleksową obsługą prawną spraw z zakresu prawa pracy.

Z kancelarią LTA Doradztwo Prawne współpracuje od 2006 roku, a w 2008 roku została jej wspólnikiem.

Wcześniej doświadczenie zdobywała będąc prawnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbyła szereg szkoleń z zakresu wprowadzania do obrotu pochodnych instrumentów finansowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której obecnie jest członkiem.

Autorka licznych publikacji z dziedziny publicznego obrotu papierami wartościowymi, jest również członkiem prezydium Sądu Arbitrażowego.

czajkowska@lta.pl
Małgorzata Gajewska

radca prawny, partner
Specjalizacja i zainteresowania zawodowe: prawo cywilne, handlowe, nieruchomości, ubezpieczeń; mediacje i arbitraż; etyka w biznesie.

Przed dołączeniem w 2009 roku do grona wspólników Kancelarii LTA Doradztwo Prawne zdobywała doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych: francuskich GIDE LOYRETTE NOUEL i BOYER - CLEMENT ET ASSOCIES oraz amerykańskiej WHITE & CASE; ponadto pracowała w NICOM Consulting Ltd. (specjalizującej się w projektach restrukturyzacyjnych, prywatyzacyjnych, wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego i giełdowego), a także w Departamencie Prawnym Banku Ochrony Środowiska S.A.

Doradzała w bieżącej działalności oraz reprezentowała największych inwestorów działających w Polsce, m.in.: w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym Sądem Najwyższym) oraz polubownymi stałymi i powoływanymi ad hoc (m.in. sprawy z kontraktów handlowych, odszkodowawcze, z zakresu prawa handlowego, nieruchomości, robót budowlanych, zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji); w postępowaniach administracyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi (m.in. sprawy dotyczące: odszkodowań za przejęte nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości); w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i naprawczych; w mediacjach z kontrahentami; doradzała w transakcjach nabywania i sprzedaży nieruchomości, w tym centrów handlowych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Była członkiem Rad Nadzorczych m.in. Canal Plus Cyfrowy Sp. z o.o., Polifarb Kalisz S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Ciechanowie.

Była arbitrem w Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu.

gajewska@lta.plZachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią

formularz kontaktowy